Židovstvo. Zahalené mystikou ale najmä predsudkami. Áno, i dnes, v 21. storočí, mnohí stále nevieme, čo s tým, ako sa k tomu postaviť, ako sa správať k Židom. Na koho strane vlastne stáť? Čo z tých predsudkov je vlastne pravda? Všetko alebo nič? Množstvo otázok, ktoré sa väčšine súčasníkov rodia v hlave, ani nenájde svoje odpovede. Nie preto, že by tie odpovede neexistovali alebo boli komplikované, ale preto, že mnohí z nás po týchto odpovediach ani nepátrajú. A pritom tieto odpovede sú tými najjednoduchšími. Pri každej otázke je odpoveďou: Človek. Nič viac a nič menej. Všetko ostatné je iba prejavom našej nevedomosti, slabosti a nedostatku ľudskosti v nás. Práve tieto naše vlastnosti a aj strach postaviť na obranu ľudskosti mali katastrofálne následky v našej nedávnej minulosti.

Áno, je to naša minulosť, ktorej sme neoddeliteľnou súčasťou či už ako pamätníci alebo ich potomkovia a zároveň aj tvorcovia súčasnosti i budúcnosti našich detí. Minulosť predurčila, aký život dnes žijeme a priamo či nepriamo sa nás dotýka každá udalosť, hoci sme to dnes možno nie schopní postrehnúť. Počas druhej svetovej vojny bolo zavraždených viac ako 6 miliónov Židov. Koľkí z nich boli našimi susedmi? A koľkí z nich ešte sú? Koľkí z nich mali svoj mali svoj obchod neďaleko? Koľkých z nich ste sami poznali alebo ich poznali vaši rodičia či starí rodičia? Aké sú tie spomienky? Opäť sa vynára množstvo otázok.
V Banskej Štiavnici, v meste striebra, zlata a baní, sa skupina dobrovoľníkov snaží nájsť ten kus histórie, ktorá akoby na čas zmizla, bola nechcená a skrývaná. Naša niekoľkoročná snaha začala z mojej iniciatívy – v roku 2004 spolu so študentmi Gymnázia Andreja Kmeťa sme vypracovali projekt „Stopy Židov v našom regióne“, ktoré druhou fázou bolo zapojenie sa do českého projektu Zmizelí sousedé. Boli sme prví na Slovensku, ktorí sa touto tematikou začali zaoberať a dnes ma teší fakt, že počet takýchto škôl v SR sa rozrástol na 58. Bezprostrednou súčasťou projektu bolo spísanie histórie Židovskej náboženskej obce, spísanie spomienok na židovských spoluobčanov, sumarizácia a popis budov patriacich pred II. Svetovou vojnou židovským obyvateľom a v súčasnosti je to rekonštrukcia židovského cintorína v Banskej Štiavnici.

Cintorín je situovaný neďaleko Nového zámku a počas samotnej rekonštrukcie od roku 2007 sa nám podarilo: odstrániť náletovú zeleň, očistiť všetkých 268 hrobov, čiastočne alebo úplne zrekonštruovať 165 hrobov, zrekonštruovať kupolu na dome smútku Ciduk Hadin, zrekonštruovať vnútorné omietky budovy, brány a okná, vyrobiť informačné tabule a pod. Rekonštrukcia stále prebieha a jej tempo závisí od získaných finančných prostriedkov. Doterajšiu rekonštrukciu financovali: Židovská náboženská obec B.Bystrica, Konto Orange, Nadácia VUB a niekoľkí súkromní sponzori a fyzickou prácou mnoho dobrovoľníkov z radov študentov i občanov mesta. V súčasnosti je cintorín z bezpečnostných otvorený iba na požiadanie na tel. čísle uvedenom v kontaktoch. Verím, že raz však budeme môcť otvoriť židovský cintorín tak ako ktorýkoľvek iný, bez strachu z vandalizmu a prejavov rasovej nenávisti.

PaedDr. Beata Nemcová

 


Copyright
 © Židovský cintorín Banská Štiavnica, 2009. Všetky práva vyhradené!

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom PaedDDr. Beaty Nemcovej a ostatných spoluautorov webovej stránky chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PaedDr. Beaty Nemcovej je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

PaedDr. Beata Nemcová nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu, nenesie tiež žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.