Kontakty

PaedDr. Beata Nemcová
Mierová 13
Banská Štiavnica
969 01
beata.nemcova@gmail.com
0905 752 871

 

V prípade záujmu podporiť rekonštrukciu cintorína: 

Číslo účtu: 1564045559/0200

Do poznámky uviesť: Židovský cintorín

 

Ďakujeme.