Odborné štúdie


V januári 2012 bola publikovaná kniha História židovskej náboženskej obce v Banskej Štiavnici. Je dostupná na troch miestach: 


Obchodík s umením, Nám. sv. Trojice v Banskej Štiavnici

Antikvariátik, Nám. sv. Trojice v Banskej Štiavnici

Beata Nemcová, Mierová 13, Banská Štiavnica
 

Postoje majoritného obyvateľstva k židovskej komunite počas 2. svetovej vojny na príklade okresu Banská Štiavnica

The story of rebirth

Príbeh znovuzrodenia

Scan odpovede od M.Lichnera

Štiavnické_noviny_Pamätník_holocaustu_PGemeiner

 

Copyright © Židovský cintorín Banská Štiavnica, 2009. Všetky práva vyhradené!

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom PaedDDr. Beaty Nemcovej a ostatných spoluautorov webovej stránky chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PaedDr. Beaty Nemcovej je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

PaedDr. Beata Nemcová nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu, nenesie tiež žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.